Verjaardagen juli'24
08. Louis Oberije 63
13. Paul Mullenders 58
15. Niels Cremers 24
23. Peter Hautvast 58
24. Max Lemmens 23
24. Karel Keulen 64
28. Wil Paauwe 63
29. Raymond Candel 51