Spoorboekje SMO

30-05-2020 13:30

Sinds 1 april is onze vereniging overgegaan in slaapstand als gevolg van de Corona uitbraak. Nu het Corona virus enigszins teruggefloten is, achten wij de tijd rijp om langzaam over te gaan tot een ontwaakstand. Hier horen natuurlijk ook plannen en vooruitzichten bij. Om hier enig inzicht in te geven hebben wij besloten om een spoorboekje op te stellen voor wat betreft SMO. Aan de hand van dit spoorboekje zullen wij als vereniging weer in de normale, actieve stand terecht komen. Hierbij geldt altijd dat we op beslissingen kunnen terug komen zolang wij nog niet hervat hebben. Een en ander blijft sterk afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus. Het spoorboekje zie je hieronder en de toelichtingen zie je hier