Oscar van Hoof grijpt titel

22-12-2017 15:15

Oscar van Hoof (21) heeft donderdag 21 december jl. het clubkampioenschap spelregels gewonnen. Na een spannende strijd bleek hij zijn overgebleven concurrenten Luc Tissingh en Remon Tulen net te slim af te zijn. 

Onder aanvoering van spelregelfanaat Barry Weijers (46, onlangs vanwege die leeftijd afgezwaaid als FIFA scheidsrechter zaalvoetbal) ontspon zich een leuke strijd waarbij de deelnemers geconfronteerd werden met allerlei soorten vragen, niet alleen in tekstvorm maar ook via beelden. 

Uiteindelijk bleken drie leden met kop en schouders boven de rest  uit te steken, te weten Luc Tissingh, Remon Tulen en Oscar van Hoof. 

Dit drietal mocht dan ook naar voren komen om samen de finaleronde af te werken. Hierin bleek Oscar van Hoof de sterkste te zijn waarna hij uit handen van voorzitter Meijers dan ook de heuse wisselbeker in ontvangst mocht nemen. Oscar mag zich een jaar lang spelregelkampioen van SMO noemen.

Via deze weg dankzegging aan alle deelnemers maar uiteraard speciaal woord van dank aan Barry Weijers die het geheel weer op een enthousiaste en gedreven manier heeft geleid.

Oscar, gefeliciteerd!