JALV: een successtory

16-03-2018 12:16

Op donderdag 15 maart vond in onze vertrouwde Keizer te Meerssen de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.

Met recht kunnen we deze JALV een successtory noemen getuige alle lof en eer die deze avond zijn geuit binnen de vergadering.

Het gevoerde beleid en de daaraan gekoppelde (opvallende) stijging van het ledenbestand heeft een positivisme binnen de vereniging opgeleverd.

Bestuurlijk waren er geen wijzigingen hetgeen ook rust betekent voor de komende periode; het bestuur zal de ingeslagen weg continueren.

Speciale vermelding nog voor onze ereleden Roger Driessen en Frank Smeets die beiden een zeer prettige invloed hadden op deze jaarvergadering en voor de gebroeders Bovens welke wij uiteraard weer bedankt hebben voor hun gastheer- en hoofdsponsorschap.