Jaarvergadering zit erop!

05-10-2021 14:50

Met een vertraging van een half jaar vanwege de Corona beperkingen vond donderdag 30 september jl. onze jaarlijkse ledenvergadering plaats.

Het werd een levendige vergadering waarin teruggekeken werd op het vorige verenigingsjaar en uiteraard de toekomst besproken werd. Tevens werd besloten dit jaar slechts € 25 contributie te innen. Op bestuurlijk vlak waren er geen wijzigingen.

Wij danken alle aanwezige leden voor hun inbreng!