Jaarvergadering soepel verlopen

17-03-2017 10:57

Donderdag 16 maart jl. vond in de Keizer te Meerssen onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Er was veel lof voor het gevoerde beleid en voor het feit dat wij in financieel opzicht een prima en gezonde situatie kennen. Op het bestuursvlak is er een aantal wijzigingen. Na drie jaar is Vincent Heuts afgetreden als penningmeester. Wij zijn Vincent veel dank verschuldigd voor zijn zeer kundige en positieve inbreng. De ledenvergadering koos Johan Rosier als nieuwe penningmeester. Johan werd ook nog bedankt voor zijn hoofdsponsorschap gedurende de afgelopen vijf jaren met zijn zaak The Family. Tevens werd bekend dat Café zaal de Keizer vanaf heden onze nieuwe hoofdsponsor zal zijn.

Ook Waldi Gilissen zien we niet meer terug in het bestuur. Zijn plaats wordt ingevuld door Guus Dols die vooral als vertrouwenspersoon zal gaan fungeren.

Het bestuur dankt alle aanwezigen en hoopt met het bovenstaande continuering van het huidige beleid te kunnen waarborgen.