Jaarvergadering geslaagd

08-03-2019 15:09

De jaarvergadering is voorspoedig verlopen. De jaarverslagen van zowel secretaris als penningmeester werden uitvoerig doorlopen.

Op bestuurlijk vlak waren er geen wijzigingen, de herkiesbare bestuursleden René Meijers, Johan Rosier en Guus Dols werden allen herkozen.

De ledenvergadering had lof over het gevoerde beleid en deed enkele aanbevelingen.

Wij danken alle aanwezige leden voor hun inbreng!