Harrie Tonnard overleden

09-02-2023 14:33

Heden ontvingen wij het trieste nieuws van het overlijden van Harrie Tonnard. Harrie, beter bekend als 'Harie' was een zeer gerespecteerd arbiter in het Maastrichtse voetbal en in de zuidelijke regio. Harrie is 79 jaar geworden. Moge 'Harie' ruste in vrede.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.